Scripts


Op deze pagina staan wat leuke Javascripts met dank aan S.A. Spijkerman, Nick Jansen en Andre.

Vooraleer deze scripts te gebruiken:
JavaScripts worden door elke browser verwerkt, maar niet altijd op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Door de wildgroei aan browsers is het onmogelijk een script te schrijven dat voor 100% in alle browsers werkt of zal blijven werken. Het is aanbevolen een script eerst in verschillende browsers te testen en het enkel toe te passen indien het aan de gestelde verwachtingen voldoet.

 

De datum tonen
Voorbeeld
Om de huidige datum op uw website te tonen, gebruikt u het volgende script:
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!-- //Begin
var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
var daym=mydate.getDate()
var month=mydate.getMonth()
if (daym<10)
daym="0"+daym
var montharray=new
Array('Januari','Februari','Maart','April','Mei','Juni','Juli','Augustus', 'September','Oktober','November','December')
document.write(" "+daym+" "+montharray[month]+" "+year+" ")
//End -->
</SCRIPT>

 

De datum met dagaanduiding (S.A. Spijkerman)
Voorbeeld
Om tevens de dagaanduiding te tonen (bijvoorbeeld: Woensdag, 18 April 2001), gebruikt u het volgende script:
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!-- //Begin
var mydate=new Date()
var year=mydate.getFullYear()
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
var dayarray=new Array("Zondag","Maandag","Dinsdag","Woensdag","Donderdag","Vrijdag","Zaterdag")
var montharray=new Array("Januari","Februari","Maart","April","Mei","Juni"
,"Juli","Augustus","September","Oktober","November","December")
document.write(dayarray[day]+", "+daym+" "+montharray[month]+" "+year)
//End -->
</SCRIPT>

 

Datum laatste wijziging
Voorbeeld
Om uw bezoekers te laten zien dat uw site up-to-date is kunt u het volgende script gebruiken:
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">
<!-- //Begin
document.write("Laatste wijziging " + document.lastModified)
//End-->
</SCRIPT>
In het betreffende document wordt nu de datum getoond van uw laatste wijziging.

 

Geef de scrollbalk meer kleur
U kunt uw website extra verfraaien door de kleur van de scrollbalk te veranderen. In dit scherm ziet u het resultaat in de kleur #218CC0. De code voor een gekleurde scrollbalk ziet er als volgt uit:
<HEAD>
<STYLE>
body{
scrollbar-base-color: #218CC0;}
</STYLE>
</HEAD>

Met scrollbar-base-color geeft u de basiskleur van de balk aan. Eventueel kunt u nog extra codes gebruiken om bijvoorbeeld een andere kleur aan de pijltjes of schaduw te geven. Dit doet u als volgt:
<HEAD>
<STYLE>
body{
scrollbar-base-color: #218CC0;
scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
scrollbar-shadow-color: #000000;
scrollbar-face-color: #218CC0;
scrollbar-highlight-color: #ffffff;}
</STYLE>
</HEAD>

 

Voorkom selecteren van tekst
Met de volgende code voorkomt u dat de tekst van uw pagina geselecteerd wordt:
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false" onselectstart="return false">

 

Hyperlink zonder randje
Wanneer u een hyperlink aanklikt, verschijnt er een randje omheen. Om deze te verwijderen gebruikt u de volgende code:
<A href="pagina.htm" onFocus="this.blur()">klik hier</A>

 

Banner-killer
Met dit scriptje voorkom je dat jouw website pop-up banners genereert:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!-- window.open=false // -->
</SCRIPT>

 

Tekst in de statusbalk (Nick Jansen)
<http://stargamer.freehomepage.com>

Gebruik de volgende code om een tekstje op de statusbalk te plaatsen:
<body onLoad="window.defaultStatus='Voeg hier je tekst in!';">

 

Hyperlink met tekst in de statusbalk (Andre)
Er kan ook een tekstje in de statusbalk geplaatst worden, wanneer u met de muisaanwijzer op een hyperlink staat:
<a href="index.htm" onmouseover="window.status='Ga naar de beginpagina';return true" onmouseout="window.status='';return true">Home</a>

 

Pagina automatisch doorlinken
Met de volgende code kunt u er voor zorgen dat de bezoeker automatisch wordt doorgelinkt naar een nieuw adres:
<body onLoad="window.top.location='http://www.nieuwadres.nl'">

 

Sluit venster (S.A. Spijkerman)
Met de volgende regel kunt u het op dat moment geopende venster sluiten:
<a href="javascript:window.close()">Sluit venster</a>

 

Pagina printen in nieuw scherm.
Voorbeeld
Het volgende in de HEAD:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var AutoPrint = true; // Indien 'false' wordt de pagina niet automatisch uitgeprint

function PrintPagina(){
if (document.getElementById != null){
var html = '<HTML>\n<HEAD>\n';
if (document.getElementsByTagName != null){
var headTags = document.getElementsByTagName("head");
if (headTags.length > 0)
html += headTags[0].innerHTML;}
html += '\n</HE' + 'AD>\n<BODY>\n';
var PrintKlaarElem = document.getElementById("PrintKlaar");
if (PrintKlaarElem != null){
html += PrintKlaarElem.innerHTML;}
html += '\n</BO' + 'DY>\n</HT' + 'ML>';
var printWin = window.open("","PrintPagina");
printWin.document.open();
printWin.document.write(html);
printWin.document.close();
if (AutoPrint)printWin.print();}}
</script>

Het volgende in de BODY:
<form id="PrintMij" name="PrintMij">
<input type="button" name="PrintMij" onClick="PrintPagina()" value="Deze pagina afdrukken">
</form>

<div id="PrintKlaar">Hier uw text</div>

 

Terug naar vorige pagina (S.A. Spijkerman)
Met de volgende regel biedt u de mogelijkheid naar de vorige pagina terug te keren:
<a href="Javascript:history.back()">terug</a>

 

Naar volgende pagina (S.A. Spijkerman)
Met de volgende regel kunt u naar de volgende pagina terugkeren (!?) Ja, inderdaad de volgende van de reeds bezochten en in het geheugen achtergebleven pagina's:
<a href="Javascript:history.forward()">Volgende</a>

 

Weg met onderstreepte hyperlinks
Wanneer u onderstreepte hyperlinks niet mooi vindt staan op uw website, kunt u ze op de volgende wijze verwijderen:
<HEAD>
<STYLE>
A {COLOR: #000000;TEXT-DECORATION: none}
A:visited { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none}
A:active { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none}
A:hover { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none}
</STYLE>
</HEAD>
De verwijdering wordt geregeld in het gedeelte TEXT-DECORATION: none. Met het Style-commando zijn meerder zaken in te stellen.

 

Rechter muisknop uitschakelen (Nick Jansen)
Met het volgende script kunt u de werking van de rechter muisknop uitschakelen. Wanneer er toch op de rechter muisknop wordt geklikt, verschijnt er een meldingstekst:
<script language=JavaScript>
<!--
var message="Sorry, niet toegestaan!";
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
// -->
</script>
Plaats de code tussen de <HEAD>-tags. Let op! Met dit script voorkomt u niet dat mensen bij uw broncode komen. Deze is namelijk nog steeds te zien via de menubalk. Voor een onervaren bezoeker is deze beveiliging wellicht voldoende.

 

Verwelkom uw bezoekers
Voorbeeld
U kunt de bezoekers van uw site elke moment van de dag op een gepaste manier verwelkomen. Dit doet u door middel van het volgende stukje script.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
dag = new Date()
hr = dag.getHours()
if ((hr == 0)||(hr == 1)||(hr == 2)||(hr == 3)||(hr == 4)||(hr == 5))
document.write("Goedenacht.")
if ((hr == 6)||(hr == 7)||(hr == 8)||(hr == 9)||(hr == 10)||(hr == 11))
document.write("Goedemorgen.")
if ((hr == 12)||(hr == 13)||(hr == 14)||(hr == 15)||(hr == 16)||(hr == 17))
document.write("Goedemiddag.")
if ((hr == 18)||(hr == 19)||(hr == 20)||(hr == 21)||(hr == 22)||(hr == 23))
document.write("Goedenavond.")
// Einde -->
</SCRIPT>

 

Copyright jaartal past zich automatisch aan:
voorbeeld
<script language="JavaScript">
copyright=new Date();
update=copyright.getYear();
document.write("Copyright © 2007 - "+ update + " Hier uw sute All rights Reserved.");
</script>

 

Jouw eigen bewegende tekst in de titlebar bovenaan:
Dit script zet je tussen de <head> en </head> tags van de pagina.
<script language="JavaScript1.2">
var message="De startpagina voor iedere webmaster"
var message=message+" "
i="0" var temptitle="" var speed="150"
function titler(){
if (!document.all&&!document.getElementById)
return document.title=temptitle+message.charAt(i)
temptitle=temptitle+message.charAt(i)
i++ if(i==message.length)
{ i="0"
temptitle="" } setTimeout("titler()",speed) }
window.onload=titler
</script>

 

 


  Website statistieken